fbpx

השתלמות מקצועית – שילוב חיוניות בחינוך

הנעה והשפעה על תהליכי הלימוד והמוטיבציה בפריזמה של חיזוק החיוניות ביחיד ובקבוצה. חינוך פורמלי ובלתי פורמלי.

test

test

אודות שילוב חיניות בחינוך

להבנתנו קיימים דמיון וקורלציה בין צמיחת החיוניות וטיפוחה לבין תהלכי לימוד ( במובן של LEARNING ). כמו כן קיים יחס ישר בין רמת המוטיבציה לבין רמת החיוניות. הן הלימוד, במובנו הרחב ביותר, והן המוטיבציה הם מאבני היסוד בתהליך החינוכי ומעסיקים את איש החינוך ברמה היומיומית וברמה העקרונית. בהשתלמות זאת נלמד להבין, להשפיע ולהניע את המנגנונים האלו מהפריזמה של החיוניות. ניראה שאפשר לחולל שינוי בחיוניות ובכך להשפיע על מטריה שלמה של תהליכים בכללם הלימוד והמוטיבציה. נרכוש שפה, נקודות מבט וכלים אשר יאפשרו להדביק תלמידינו וחניכנו בחיוניות. ההשתלמות המקצועית זאת ממקדת מבט במושאי החינוך: תלמידים וחניכים, ובכל זאת בו זמנית  נוגעת ומטפחת את החיוניות של איש החינוך עצמו.

למי ההשתלמות המקצועית הזו מתאימה?

  • למי שעוסק בחינוך צעירים ומבוגרים ומתמודד עם שאלות מוטיבציה והנעה לפעולה..
  • למי שמלמד ומורה ומתמודד עם דעיכת העניין הרצון ללמוד וללמד.
  • למי שעוסק בהקמת מסגרות חינוכיות ומתלבט לגבי דרכי לימוד LEARNING ושיטות הוראה משמרות עניין.
  • לצוותים חינוכיים המעוניינים לטפח את החיוניות הצוותית והארגונית.
  • לצוותים חינוכיים הרוצים לטפח את היסוד החי הבית ספרי – ארגוני.

תוכנית חיוניות בחינוך

שם קורסתנאי קדםמשךקוד

יסודות

מבוא

אין 3 ימיםהמ-ח-1

החיוניות בחינוך, בהדרכה ובהוראה

מבואסגמנט אחדהמ-ח-2

העמקה

1. גבולות מפתח לחיוניות העולם החינוכי

מבוא, החיוניות בחינוךסגמנט אחדהמ-ח-3

2. חיוניות ולימוד – שחיקת הסקרנות

מבוא, החיוניות בחינוךסגמנט אחדהמ-ח-4

העמקה נוספת

היסוד החי הקבוצתי

מבוא, החיוניות בחינוך, 1 או 22 סגמנטיםהמ-ח-51, המ-ח-52

יסודות

מבוא
(המ-ח-1) משך : 3 ימים  – ד.ק. אין

בקורס המבוא נתוודע למושג החיוניות וביטויו באדם ובסביבה. נלמד את מושגיי היסוד ונבחן את השפעתם על החיוניות שלנו. נסקור את האפשרויות של שילוב גישת החיוניות במהלך החינוכי ובמערכות בהן אנו עובדים. נלמד, נבחן ונברר בדרך חווייתית המאפיינת את שיטות ההוראה של פרויקט היסוד החי. קורס המבוא נועד לחשוף אתכם לתוכנית מחד ולאפשר לכם לבחון אם גישת החיוניות יכולה לשרת אתכם בעבודתכם.

החיוניות בחינוך, בהדרכה ובהוראה
 (המ-ח-2) משך : סגמנט אחד – ד.ק. מבוא

בקורס נבחן איך החיוניות באה לידי ביטוי בחינוך, בהדרכה ובהוראה ומה הם הביטויים להעדרה בתחומים אילו.  נחשוב יחדיו איך אפשר לטפח אותה על פי העקרונות ולאוששה במידת הצורך. נאמץ מספר עקרונות המדברים אלינו ונבנה תוכנית אישתי איך ליישמם במרחב החינוכי לאחר תום הקורס. בנוסף ניחשף על קצה המזלג לנושאי קורסי ההרחבה. כל התכנים יועברו בדרך החווייתית של האקדמיה לחיוניות.

העמקה

גבולות מפתח לחיוניות העולם החינוכי
(המ-ח-3) משך : סגמנט אחד – ד.ק. מבוא, חיוניות בחינוך

הגבולות שלי מגדירים אותי: מגנים עלי ובו זמנית גם חוסמים אותי. מידת פתיחותם של הגבולות שלי ומידת גמישותם משפיעים ישירות על מידת החיוניות שלי ועל הקשר שלי עם העולם על הסקרנות שלי ועל המוטיבציה שלי. בסדנא חוויתית זו נתעמק במושג הגבול מעבר לתפיסה המקובלת "יש לי גבולות אין לי גבולות".  נבין ונחווה איך מאפייני הגבול השונים משפיעים עלי כפרט ועל הקבוצה ככל, ואיך אפשר לכוון מהלכים מתוך נקודת הבט של הגבול. עיצוב מחדש של יחסי הגבול במסגרת החינוכית ישפיעו באופן ישיר על חיוניותה.

חיוניות ולימוד – שחיקת הסקרנות
 (המ-ח-4) משך : סגמנט אחד –  ד.ק. מבוא, חיוניות בחינוך

אחד האתגרים העומדים בפני אנשי החינוך היום היא שחיקת הסקרנות. אנחנו כאנשי חינוך נתקלים בתופעה חיוניות ולימוד – שחיקת הסקרנותשטווח העניין הולך ומצטמצם ושהצורך בגירויים חזקים הולך ומתרחב. לדעתנו, באקדמיה, תופעות אילו הן חלק מהביטויים של ירידת החיוניות בקרב הצעירים בפרט, בקרב הקהל הרחב בכלל. בקורס סדנאי זה נבחן את הקשר בין המשולש חיוניות – לימוד – סקרנות . וכן נעמוד על נקודות החולשה  של קשר הזה בדגש על חורים שחורים בחיוניות, כפי שאנו נפגשים בהם בשטח.  במהלך הקורס נקבל כלים מעשיים להתחיל בשינוי המגמה.

העמקה נוספת

היסוד החי הקבוצתי
(המ-ח-51 , המ-ח-52) משך : 2 סגמנטים – ד.ק. מבוא, החיוניות בחינוך, העמקה 1 או 2

היסוד החי הקבוצתיכמעט כל מי שידו נוגעת בחינוך עובד עם קבוצות. קבוצה היא ישות מיוחדת במינה שגם לה חיים משלה ומאפייני חיוניות משלה. חיוניותם של הפרטים בקבוצה משפיעה על חיוניות הקבוצה וההפך. חיוניות הקבוצה משפיעה על היכולת של כל פרט בתוכה לטפח את שמחת החיים שלו, את יכולתו ללמוד ( במובן של Learning) ואת המוטיבציה שלו. בקורס סדנאי זה נלמד על היסוד החי הקבוצתי. נעמוד על מאפייניו, על העקרונות החשובים ביותר להנעתו וטיפוחו כגון היזון חוזר, עקרון העץ ועוד. נלמד על אופני ההתרחבות של היסוד החי הקבוצתי ואיפה ומדוע ההתרחבות יכולה להתקע או להעצר. ניתן מסגרת מושגית לכלים שאתם אנשי החינוך כבר עובדים איתם ונפתח כלים נוספים לטיפוח היסוד החי הקבוצתי.

© זכויות היוצרים לתכנים באתר זה שייכים לפרויקט היסוד החי ולאיתי אלטשולר | שיווק וקידום בגוגל ע"י לאוניד אוסטרובסקי