fbpx

סדנאות השתלמויות ומסלולי לימוד

test

test

בדרך אל כוחות החיים שלך

האקדמיה לחיוניות מציעה שלוש מתכונות לימוד לרכישת כלים ומיומנויות למפגש עם כוחות החיים שלך

 עין הנץ – קורסים וסדנאות

קורסים קצרים וסדנאות לטיפוח החיוניות

עין הנץ: קורסים וסדנאות ממוקדי מטרה

הנץ רואה את טרפו מגובה רב. הוא מתמקד ותוך זמן קצוב ומדויק הוא משלים את משימתו בדרך כלל בהצלחה.  המטרה של מתכונת זו לאפשר למשתתפים חשיפה קצרה וממוקדת לתכני האקדמיה.  תוכנית הלימוד בנויה כך שאפשר להשלים תוך זמן קצוב וממוקד את רכישת הידע, הכלים ומיומנויות לשמם מגיעים לבית יונה, לאקדמיה לחיניות.

המאפיינים של הקורסים והסדנאות הם:

  •  היכרות חויתית עם נושא החיוניות ודרכי ההוראה המיוחדות של האקדמיה.
  • לימוד תחום ידע ספציפי.
  • רכישת מיומנות אחת נידרשת,
  • התמודדות עם בעיה ממוקדת הנובעת מירידת בחיוניות.

כל קורס בעין הנץ מותאם בדיוק להשגת המטרה שעבורה הוא נבנה. במתכונת לימודים זו קורס נמשך סגמנט אחד או שניים.

רשימת קורסים במסלול:

לחוות להתנסות לטעום – קורסי מבוא

מים ואבן -להתמודד עם שחיקה ולמנוע אותה –  לאושש את החיוניות

רכישת כלים ומיומנויות

האבקת מעופפים – השתלמויות מקצועיות בתחום החיוניות לאנשי מקצוע

הקניית  מושגים, שפה וכלים  של חיוניות לשרותם של אנשי חינוך ומקצוענים בבריאות הנפש.

השתלמות מקצועיות בחיניות למורים ומחנכים, עובדים סוצאילים, פסיכולוגים ומטפלים רגשיים

לגעת בחיניות להעביר אותה הלאה

השתלמות מקצועית זו מיועדת לאנשי מקצוע , המעוניינים לשלב את נושא החיוניות בתחום העסוק שלהם:

  • שילוב החיוניות כנדבך נוסף בעבודתם בקרב האנשים עימם הם נפגשים.
  • חיזוק ותמיכה בחיוניות  שלהם עצמם. 

בהשתלמויות האבקת מעופפים מותאמים הנושאים, המיומנויות והכלים הנדרשים לכל תחום מקצועי בהתאם לצרכיו. הקורסים בנויים במתכונת מודולרית (סגמנטים) שמאפשרת הרחבה והעמקה בהתאם לעניין והצורך.

 מעוף העגורים – מסלולי לימוד של האקדמיה לחיוניות

מסלולי הלימוד של האקדמיה כשמם כן הם: הממושכים ביותר המעמיקים ביותר. המסלולים הללו מציעים מסע אישי אל לב החיים האישים והציבוריים. המשתתפים במסע יעברו תהליך שינוי אישי עמוק ויגעו במהות חיים כפי שהיא באה לידי ביטוי אצלם ומסביבם האקדמית היסוד החי מציע שני מסלולים:

 נוה מדבר – מסלול הממוקד בטרנספורמציה ושינוי אישיים – מסלול לשיקום כוחות החיים ויצירתיות של המשתתפים בו.

לגעת בלב העולם –  מסלול  להכשרת מנהיגות של חיוניות – מסלול המיועד לא.נשים הרוצים לשנות את עצמם ואת העולם מהלב.

 

© זכויות היוצרים לתכנים באתר זה שייכים לפרויקט היסוד החי ולאיתי אלטשולר | שיווק וקידום בגוגל ע"י לאוניד אוסטרובסקי