שירה

שירים מתוך ספרים שיצאו לאור מפרי עטו של איתי אלטשולר או בתרגומו

 • סבך של אדמוניות
 • גבהים
 • כובע
 • זיכרונות
 • עצבות
 • אבנים
 • עלים
 • לפנים
 • לידה
 • מעוף
 • כאשר ראיתיה
 • אקאבל אומברטו, אבן חושן, 2003 ישראל, תרגום מספרדית שוש נבון ואיתי אלטשולר